Skip links

İnsan Kaynakları Politikası

Bizim için “İnsan”; en değerli varlığımız olup, kurum değerlerimizin temeli Dokunarak Çalışana Saygı’dır.

İlişkilerimizde ırk, dil, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmemek, çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyar ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitliliği gelişim için bir fırsat olarak görürüz. Kadrolarımızı oluşturmak için çeşitliliğin yanı sıra dahil edicilik unsurlarını benimser, adalet, eşitlik ve şeffaflık ilkelerine dayalı bir kültürü teşvik ederiz.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları politikamız,

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücünü oluşturmak, bu gücün en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak için başarıyı temel alan çağdaş İnsan Kaynakları Uygulamalarını ve yaklaşımlarını benimsemek,

MESAN ‘lıların kurum vizyonunu hedefleyerek kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratmak.

MESAN’ın kurum vizyonuna ve ‘MESAN BENİM’ kültürüne sahip çıkacak eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik bakış açısına sahip, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, takım çalışmasının gücüne inanan kişileri aramıza katmak.

MESAN’ın vizyonuna ve stratejik hedeflerine uygun İnsan Kaynakları gelişim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan organizasyon olmak için MESAN AKADEMİ bünyesinde değişim ve gelişime öncülük edecek çalışanları desteklemek için mesleki ve kişisel eğitimler düzenlemek,

Sürekli eğitim ve gelişim fırsatları oluşturarak teknolojik trendlere uygun, dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim programları ve kaynaklar ile çalışanlarımızı desteklemek,

İş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek adına dijital teknolojilerin kullanımı teşvik etmek,

Tüm çalışanların benimsediği hedefler üzerinden düzenli performans değerlendirmeleri yapıp, çalışanlara geribildirim sağlamakla takım ruhunu öne çıkarmak,

Hedeflere ulaşma konusunda başarıları ödüllendiren sistemler ile bağlılığı arttırmak, mevcut işveren markasını en üst seviyede konumlandırıp, çalışana her zaman yanında olduğunu hissettirmek,

Sürdürülebilirlik yaklaşımları çerçevesinde şirketin çevresel hedefleri hakkında bilinçlendirme yapmak, çalışanlara çevre dostu uygulamalara katılım ve katkıda bulunma fırsatları sunarak gelecek nesillere olan ödevlerimizi kurumun temel ilkelerine almak,

Çalışanların iş-yaşam dengelerine öncelik vermek, mutlu çalışan mutlu iş mottosu ile kendileri ve aileleri ile birlikte aidiyet hissedecekleri ve gurur duyacakları güvenli bir işyeri oluşturmak,

Sağlık programları, rekreatif alanlar, spor tesisleri veya sağlıklı beslenme programları gibi fiziksel ve zihinsel sağlığı teşvik eden kaynaklar ve psikolojik destek hizmetleri sunularak çalışanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmak,

Biz; “MESAN BENİM“diyen MESAN lılar olarak:

Değerlerimizi rehber edinir,

İnsanı merkeze konumlandırır,

Eğitimin sürekliliğine inanır;

Takım çalışması ve iletişim ile çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığını bilir;

Çalışan memnuniyeti, aidiyeti  ve kaliteli hizmeti her şeyin üstünde tutar;

MESAN’lı olmaktan gurur ve heyecan duyarız.

🍪 Web sitemizde deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır.