Skip links

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardında belirtilen hususlara uygun olarak Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Enerji yönetim biriminin etkin olarak çalışmalar yapmasını sağlamak,
  • Yasal gereklilikleri, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ve teknik ihtiyaçları tespit ederek en uygun enerji yönetim sistemini oluşturmak,
  • Satın alma ve tasarım aşamalarında enerji verimliliğini göz önüne almak için gerekli prosedürleri hazırlamak ve bu prosedürlere uygun çalışmak,
  • Enerji yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesini sağlamak için gözden geçirme faaliyetlerinden etkin olarak yararlanmak,
  • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında çalışmalar yaparak fosil yakıt tüketimini azaltmak,
  • Enerji verimliliğini sağlamak amacıyla enerji verimlilik faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
  • Sorumlu olduğumuz faaliyetleri yaparken enerjiyi verimli kullanmak.

🍪 Web sitemizde deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır.