Skip links

Bilgi Güvenliği Politikası

Maddi ve maddi olmayan varlıklarımızın etkin kullanımını sağlamak, entelektüel sermayemizi öğrenen bir organizasyon çerçevesinde bugün ve gelecekte dijitalleşerek sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmeyi hedefleyen şirketimizde;

  • Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği ile ilgili riskleri etkin şekilde yönetmek,
  • Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak,
  • İlgili taraflar nezdinde kuruluş güvenilirliğini güçlendirmek,
  • Bilgi Sistemleri ve Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlara, tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyumu sağlamak amacıyla;

Kuruluşumuzdaki ilgili varlıkları etkin bir şekilde kullanarak, ilgili süreçleri ve bilgi sistemleri güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulmasını, işletilmesini ve mevcut süreçlerle bütünleştirilerek sürdürülebilirliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

🍪 Web sitemizde deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır.